Schriftgut

Signatur: V 20/ 1-5 R4
Sachgruppe:
R 04 - Briefe von Fritz Reuter
Schriftgut:

5 Briefe an Adelheid Hermes (Ate Wute), 6 Blatt

Zeitstellung:
1861 - 1869
Beschreibung:

5 Briefe an Adelheit Hermes (Ate Wute), Fritz Reuter eigenhändig
5.1.1861, 28.10.1861, 1.8.1862, 10.12.1862, 28.1.1869; 6 Blatt